Przydatne linki:

 

 

W 2002 roku zmieniła się organizacja sieci szkół. W Dygowie powstał zespół szkół, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Dygowie i Publiczne Gimnazjum w Dygowie.

Najważniejsze dane                                 

adres: ul. Kolejowa 10, 78-113 Dygowo

telefon: (94)3584653

e-mail 1: sekretariat@zsdygowo.pl

e-mail 2: pomysly_zsdygowo@interia.pl

dyrektor: mgr Magdalena Skonieczka

z-ca dyrektora: mgr Agnieszka Lipczyńska

organ prowadzący: Gmina Dygowo

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, stadionem piłkarskim i kompleksem boisk, pracownią komputerową oraz biblioteką. Stanowiska komputerowe w bibliotece dają uczniom swobodny i stały dostęp do Internetu.

Zespół Szkół w Dygowie. Wszelkie prawa
zastrzeżone. Ostatnia aktualizacja: 11.02.2017

Autor witryny: Waldemar Kędziora